Sổ đỏ có thể đứng tên tối đa bao nhiêu người và thủ tục để vợ chồng cùng đứng tên?

0
52
Sổ đỏ có thể đứng tên bao nhiêu người
Sổ đỏ có thể đứng tên bao nhiêu người

Sổ đỏ có thể đứng tên tối đa bao nhiêu người và làm thế nào để 2 vợ chồng có thể cùng đứng trên trong sổ đỏ là câu hỏi thắc mắc của không ít người. 

1. Sổ đỏ có thể đứng tên bao nhiêu người?

Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 về nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận được quy định như sau: 

‘Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện’.

Sổ đỏ
Sổ đỏ có thể đứng tên tối đa bao nhiêu người

Như vậy, căn cứ theo quy định thì số người đứng tên trên Giấy chứng nhận là không có giới hạn nếu họ chung quyền.

Lưu ý: Bạn cần tìm hiểu rõ các quy thì tóm lại, số lượng người đứng tên trên Giấy chứng nhận là không có giới hạn nếu họ chung quyền.

2. Những trường hợp nào sổ đỏ được đứng tên 2 người

Sổ đỏ đứng tên 2 người là trường hợp khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Mặc dù vậy, đê hoàn thành nhanh và chính xác nhất các thủ tục pháp lý liên quan thì công dân cần biết những quy định mới nhất.

TH1: 2 người là vợ chồng hợp pháp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Ngoài ra theo khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 12 Nghị định 126/2014/NĐ-CP thì vợ chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi sổ đỏ nếu muốn thay đổi người đứng tên Sổ đỏ từ 1 người thành 2 người.

TH2: Không phải là vợ chồng nhưng 2 người cùng bỏ tiền để mua 1 mảnh đất hoặc cùng được thừa kế, cho tặng. 

Lưu ý:

– Nếu 2 người có nhu cầu cấp riêng sổ đỏ thì mỗi người được cấp 01 sổ đỏ đứng tên mình.

– Nếu 2 người có nhu cầu cấp sổ đỏ chung thì sẽ được cấp 01 giấy chứng nhận và giao cho người đại diện.

Ở đây, quyền hạn của 2 người sẽ như nhau và mọi quyết định nhà đất, tài sản trên đất đều phải có sự đồng ý của cả 2 bên.

Sổ đỏ

3. Thủ tục vợ chồng cùng đứng tên trên sổ đỏ

Hồ sơ gồm những gì:

– Sổ hộ khẩu (Giấy đăng ký kết hôn)

– Giấy tờ mua bán nhà đất hợp pháp có 2 vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

– Giấy tờ tặng cho hoặc thừa kế chung.

– Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.

– Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Quy trình thủ tục 2 người cùng đứng tên sổ đỏ:

Hồ sơ sau khi hoàn tất thì nộp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc bộ phận 1 cửa. 

Đối với trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải thông báo, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định).

Phía cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. 

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những nhiệm vụ sau:

B1. Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận. 

B2. Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 

B3. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi có kết quả, Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here